Wies De Graeve

Mensenrechten als moreel kompas

Directeur van Amnesty International Vlaanderen, Wies De Graeve, praat over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Hij toont hoe mensenrechten ook in deze complexe tijden een bruikbaar moreel kompas zijn om een consequente en menselijke houding aan te nemen in moeilijke dossiers als het hoofddoekendebat, de terreurdreiging, de doodstraf en de vluchtelingencrisis.

Een organisatie van de dienst Samenleven, de bib en de Noord-Zuidraad.

Kom luisteren naar deze uiterst actuele lezing!

Prijzen

Gratis:
€ 0
Vorming / Bib

Locatie

Partners