Bestuur

CC De Steiger is een gemeentelijk cultuurcentrum. Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid over het financiële en logistieke kader, de infrastructuur, het personeelsbeleid en investeringen.

De dagelijkse leiding van CC De Steiger ligt bij de Algemene Vergadering, die deels uit gemeenteraadsleden en deels uit culturele gebruikers bestaat. De Raad van Bestuur heeft een actieve rol in het management van het cultuurcentrum.

Deze inhoudelijke werking (programmatie en promotie) is geprivatiseerd in de EVA vzw CC De Steiger.

 

Raad van Bestuur:

Inge De Ridder (schepen voor cultuur)
Chris Piessens (voorzitter)
Els Coopman (NV-A) (ondervoorzitter)
Sigrid Van de Velde (Boom één)
Nathan Hermans (Groen)
Chris Van Camp (CD&V)
Hans Verreyt (Vlaams Belang)
Jules De Ranter [in memoriam]
Jan Mampaey
Dimitri Marcelis
Johan Segers
Inez Cardinaels (secretaris)
Valentine Raeman (penningmeester)

 

Algemene Vergadering:

Leden Raad van Bestuur +
Lieve Van Dyck
Bee Van Eeckhoven
Luc Zaman
Anita Calluy
Marleen De Ridder
Luc De Wijn
Jirka Liessens
Katleen Mees
Beverly Schilders
André Smet
Wouter Van Reeth
Annick Zaman
Lieve Pauwels