Nuttige info voor scholen

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor schoolvoorstelling voor het schooljaar 2023-2024 kan:

 • Vanaf 6 juni 2023 om 9.00 u. voor scholen uit Boom
 • Vanaf 13 juni 2023 om 9.00 u. voor scholen van buiten Boom

Inschrijven doe je best voor 15 september.

Stuur ons een mail met vermelding van de voorstelling waarvoor je wil inschrijven en het aantal leerlingen en begeleidende leerkrachten per leerjaar. Geef ook steeds een tweede optie door.

De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van inschrijvingsdatum. Het aantal plaatsen per voorstelling is in de meeste gevallen beperkt omwille van artistieke en pedagogische redenen.

Bevestiging

In de loop van september ontvangt je directie van de school een bevestigingsformulier. Dit betekent dat je definitief bent ingeschreven. Heb je half oktober nog geen bevestigingsbrief ontvangen? Neem dan even contact op met ons. Ga er niet van uit dat je sowieso bent ingeschreven!

Annulatie

Annulatie kan slechts worden aanvaard na overleg en moet minstens twee maanden voor de voorstelling gebeuren. Indien je minder dan twee maand voor de voorstelling annuleert, zien wij ons genoodzaakt het volledige bedrag te factureren.

Betaling

Betalen gebeurt via overschrijving, na ontvangst van onze factuur. Het leerlingenaantal dat net voor aanvang van de voorstelling opgegeven wordt, zal effectief gefactureerd worden. Er wordt rekening gehouden met een afwijking van het aantal inschrijvingen tot maximum 10%.

Scholen die ingeschreven zijn, maar niet komen opdagen, moeten voor hun ingeschreven leerlingen betalen.

Gratis met de bus naar De Steiger

Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met DynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn volgens hun dienstregeling. Je hebt recht op gratis vervoer tijdens de daluren met max. 30 personen: van maandag tot zaterdag tussen 9.00 u. en 15.30 u. en na 18.30 u.

Meer info vind je op de website van Cultuurkuur!

Spelregels, tips en weetjes bij de schoolvoorstellingen

Voor de voorstelling

 • Veel gezelschappen willen dat de deuren pas opengaan als alle klassen aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk dat jullie minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Soms gaan de deuren slechts enkele minuten voor aanvang open, bijvoorbeeld omdat een speler zich reeds op de scène bevindt als het publiek binnenkomt. Dit maakt deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor.
 • Indien de school in geval van overmacht enkele minuten te laat zal zijn, verwittig ons dan telefonisch. Kom ook niet té vroeg. Een lange wachttijd is niet bevorderlijk voor een rustige start van de voorstelling.
 • Bij het binnenkomen wordt het exacte aantal aanwezige leerlingen genoteerd. Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen wij de leerlingen reeds te tellen voor je De Steiger binnenkomt.
 • In de zaal worden de leerlingen door medewerkers van De Steiger naar hun plaats geleid. De leerlingen kiezen in geen geval zelf hun plaats.
 • Als begeleidende leerkracht ben je verantwoordelijk voor het toezicht op en veiligheid van de leerlingen. 

Tijdens de voorstelling

 • Tijdens de voorstelling verlaat niemand de zaal. Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand nog toegelaten in de zaal.
 • Drank, eetwaren, GSM's en andere stoorzenders zijn in de schouwburg even ongewenst als vervelend gedrag.
 • Het is verboden te filmen of foto's te nemen tijdens de voorstellingen. Dit is storend voor zowel de acteurs als de leerlingen. Filmen en foto's nemen kan enkel op voorwaarde dat er vooraf afspraken zijn gemaakt met de acteurs.

Corona maatregelen

We houden rekening met de richtlijnen van de verschillende overheden mbt de corona-maatregelen en doen we er alles om onze voorstellingen op een veilige manier te laten verlopen. We stellen ons flexibel op en vragen ook aan de scholen om dit te doen. Als een voorstelling om een bepaalde reden niet kan plaatsvinden, proberen we die voorstelling in de eerste plaats te verschuiven naar een andere datum.